Scholen

Een klas met meer dan 20 verschillende kinderen waarvan een groot deel jongens…Veel energie, heel fysiek, ongeduldig. Dat vergt wat van een leerkracht.

Wij geven inspirerende workshops met als doel inzicht in de eigen beleving, emoties en referentiekader van de leerkracht. Dat ze niet alleen kijken (door een “jongensbril”) naar het individuele kind of een groep kinderen maar dat ze het individuele kind of de groep kinderen ook de juiste begeleiding weten te bieden.

Hiernaast geven we tips hoe je het jezelf makkelijker kunt maken in het omgaan met jongens (en meisjes) en hoe je het voor de kinderen een stuk leuker kunt maken.

Voor meer informatie of inspiratie kunt u contact opnemen met Yoran Blom.