Inspiratiebron voor Kinderopvang

Wat zou het fijn zijn om zowel mannen als vrouwen als pedagogisch medewerkers op de groep te hebben. Helaas blijft het lastig om mannen te werven en dus gebruik te kunnen maken van hun kwaliteiten op de groep. Om deze reden willen wij alle collega’s inspireren door inzicht te geven in deze kwaliteiten en leren hoe ze dit eigen kunnen maken.

 

Tijdens onze workshop worden collega’s geprikkeld om met een jongensbril naar zichzelf te kijken. We maken ze bewust van hun eigen handelen en het handelen van anderen. Dit doen we door eigen ervaringen te delen en op humoristische wijze praktijk situaties naar voren te brengen. Samen ontdekken we het doel van het eetmoment, zien we hoe vaak kinderen wachten en maken we kennis met onze eigen emoties als het gaat om risicovol spelen.

 

Het kan ook zo zijn dat er binnen uw organisatie hele andere onderwerpen spelen, uiteraard kunnen we hier onze workshops op aanpassen en hiermee inspelen op uw vraag. Uiteindelijk is het doel dat collega’s zich bewust worden van hun eigen beleving, emoties en referentiekader. Dat ze niet alleen kijken naar het individuele kind of een groep kinderen maar dat ze het individuele kind of de groep kinderen ook de juiste begeleiding weten te bieden.

 

Heeft u interesse in een workshop?

Neem dan contact op met Yoran Blom